"
«Лира - Аудит» ЖШС халықаралық аудиторлық компаниясы
Консультациялық және аудиторлық қызметтердегі 22 жылдық жұмыс тәжірибесі.

Қаржылық есеп аудиті

Қаржылық есеп аудиті - қаржылық есепті ұсынудың орнатылған концептуалды негізіне сәйкес барлық маңызды аспектілерді сақтай отырып толығырақ

Жалғаспалы қызметтер

Биз бухгалтерлік есеп жағдайын сараптамадан өткіземиз және кеңес беремиз толығырақ

Қызметтердің құқықтық негіздері

Қазақстандағы аудиторлық қызмет қызмет көрсету сапасының жоғары болуына, соынмен қатар Клиенттермен жұмыс істеу барысындағы сенімділікті қамтамасыз етуге бағытталған.  «Лира-Аудит» ЖШС  Аудиторлық компаниясының экономикалық көрсеткіштерінің жоғарылығы Компания қызметінің сәттілігін  дәлелдейді.

 Қазан 1997 жыл

 «ЛИРА» ЖШС фирмасының құрылуы. Компания ұйымның бухгалтерлік және салықтық заңнамасы саласында қаржы шаруашылық аудит және консалтингтік қызметтер көрсетуге мамандандырылады. «ЛИРА» ЖШС «Қазақстан Республикасының  Аудиторлар Палатасы» ЖАҚ құрамына кіреді.

 Наурыз 2003 жыл

 «ЛИРА-АУДИТ» ЖШС аудиторлық компаниясының құру.Аудиторлық қызмет пен консалтингті бөлу.  Аудит бойынша барлық қызметтер «ЛИРА-АУДИТ» ЖШСаудиторлық компаниясына шоғырландырылған. Консалтингтік қызметтер «ЛИРА» ЖШС консалтингтік компаниясының негізгі қызмет түрі болып қалады.

 Желтоқсан 2006 жыл

 «ЛИРА» ЖШС бағалау паниясының құрылуы. Компания қызметі инвестициялық жобалар мен бизнесті бағалау саласына шоғырландырылған.

 Тамыз 2008 жыл

Қазақстан Республикасының ірі қалаларында филиалдар мен өкілдіктер ашу.

 Қыркүйек 2008 жыл

 «Лира-Аудит» ЖШС «Аудиторлар Коллегиясының» ЖАҚ  Аудиторлар этикасы Кодексымен және Жарғысымен қарастырылған барлық құқықтар мен міндеттемелерге ие  толық құқықты мүшесі болып танылды.

 Желтоқсан 2008 жыл

 «Лира-Аудит» ЖШС аудиторлық қызметтің сапасын және кәсіби этиканы сақтау тексерісінен сәтті өтіп, «Аудиторлар Коллегиясы» Кәсіби Аудиторлық ұйымынан ірі бизнес субъектілеріне және монополиялық ұйымдарды міндетті аудиттен өткізу үшін аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы Қорытынды алды.


 

 Қаңтар 2009 жыл

 «Лира-Аудит» ЖШС Аудиторлық компаниясы  1 тармақта көрсетілген қаржылық ұйымдарға міндетті аудит өткізу үшін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйымдар қатарына кіріп, Алматы қ-сы аймақтық қаржы орталығының арнайы сауда аумағына қаржы құралдарын енгізуге 26.01.2009 ж.№ 02.01-10/42 (0006058)  құнды қағаздар эмитенттерінің жылдық аудитін өткізудің біліктілік   талаптарына  сәйкес келуі туралы Алматы қ-сы аймақтық қаржы орталығының Қорытындысына ие.

 Наурыз 2009 жыл

 «ЛИРА» Бухгалтерлер мен аудиторлардың біліктілігін жоғарлату және оқыту Орталығының ашылуы.  Орталық «Аудиторлар Коллегиясы» ЖАҚ ресми аккредиттеуге ие болып, Қазақстан Республикасының Министрлігімен Аудиторлыққа үмірткерлерді даярлауға және барлық пәндер бойынша білікті емтихандар өткізу талаптарына жауап беретін қажетті техникалық материалды базасы бар орталық ретінде танылды. «Лира-Аудит» ЖШС Аудиторлық компаниясы Кәсіби бухгалтерлер Форумына кірді.

 

 Қараша 2011 жыл

  • Лира-Аудит» ЖШС  20 қазан 2009 ж. № 04.2-44/172 (ары қарай – біліктілік талаптары) «Арнайы сауда аумағының құралдарын бекіткендігі туралы»  Алматы қаласы аумақтық қаржы орталығының қызметін реттеу бойынша Қазақстан Республикасы Агентігінің өкілінің бұйрығымен бекітілген 2 тармақтағы  талаптарына сәйкес келгендіктен танымал «Қазақстандық биржалық қоры» АҚ  (KASE) екінші дәрежелі аудиторлық ұйымдар тізіміне енгізілді.

  •  2011 жылдың қарашасында «Лира-Аудит»  ЖШС Бостандық ауданы бойынша Салық Басқармасында тіркелім есебіне тұрды Сериясы 60001 №0028510.

 Желтоқсан 2011 жыл

 «Лира-Аудит» ЖШС аудиторлық қызметтің сапасын және кәсіби этиканы сақтау тексерісінен сәтті өтіп, «Аудиторлар Коллегиясы» Кәсіби Аудиторлық ұйымынан ірі бизнес субъектілеріне және монополиялық ұйымдарды міндетті аудиттен өткізу үшін аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы Қорытынды алды.

«Лира-Аудит» ЖШС кәсіби аудиторлық қызметінің азаматтық –құқықтық жаупкершілігін «БТА Страхование» АҚ (сақтандыру полисінің сериясы07.10.2014 жОГОА_Э № 000335 ) сақтандыру компаниясында сақтандырды.

 Қараша 2014 жыл

«Лира-Аудит» ЖШС сапа менеджменті жүйесі сәйкестігі сертификатына ие болды. Сертификат қаржылық есеп , консалтинг  және бухгалтерлік есеп саласында   қолданылатын сапа менеджмент жүйесі СТ ҚР ИСО 9001-2009 талаптарына сәйкес келетіндігін растайды.


 


Ілгері

Біздің лицензияларымыз:

   

Заказать звонок